Norges Yrkesskadesenter

Yrkesskadet?

Norges Yrkesskadesenter veileder og hjelper deg som erBilde av Foto Laila Røberg,Imgs.no
yrkesskadet. Vi vil kunne hjelpe deg med forslag og henvisninger til behandling, medisinske spesialister og opplyse deg om rettigheter i forhold til arbeidsgiver og trygdemyndigheter. Våre samarbeidende advokater vil kunne hjelpe deg overfor trygdemyndigheter (NAV) og forsikringsselskap.


Bilde av j0431223Rådgivning

Vi tilbyr hjelp og rådgivning i forbindelse med yrkesskade, yrkessykdom og personskade generelt. Våre samarbeidende medisinere, behandlere og advokater har lang og bred erfaring i å hjelpe personer etter en yrkesskade. Vi har oversikt over dine rettigheter og hvor du bør henvende deg for å få hjelp. Vi kan også bistå i forbindelse med utfylling av skademeldinger og andre typer skjema i forbindelse med din yrkesskade.
 

Enkle råd ved yrkesskade
Dersom du har vært utsatt for en arbeidsulykke er det mange ting du bør kjenne til og foreta deg så snart som mulig etter ulykken. Du kan lese mer om dette på vår side om enkle råd ved skade. For ytterligere informasjon og veiledning ber vi deg kontakte oss på e-post eller telefon.

 

BehandlingBilde av j0425275

Våre samarbeidende fagfolk vil kunne hjelpe deg med forslag og henvisning til behandling for alle typer personskader. På våre sider om behandling er kort beskrevet en del behandlingsformer, funn og diagnoser.

Dette er imidlertid generell informasjon og vi ber om å bli kontaktet slik at våre samarbeidene fagfolk får vurdert hvilken type behandling som vil være aktuelt i akkurat din yrkesskadesak
.