Behandling

Bilde av j0425491En god behandlingsstrategi øker sjansen for raskere bedring! 

Norges Yrkesskadesenter har et tett samarbeid med flere behandlingssentre i de største byene. De fleste av disse behandlingssentrene tilbyr tverrfaglig behandling, dvs med flere behandlingsmetoder samtidig, fordi dette oftest gir raskere resultater.


Individuelt tilpasset behandling

Størsteparten av yrkesskadene er relatert til nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Disse kan være komplekse å behandle, dels fordi skaden vanskelig lar seg påvise objektivt ved røntgenundersøkelser, dels fordi hver skadelidt er unik og derved trenger individuelt tilpasset behandling.
Ved førstegangskonsultasjon hos behandler vil vedkommende forsøke å konstatere funn, slik at behandlingen kan legges opp deretter. Ofte finner ikke vedkommende noe galt ved denne førstegangsundersøkelsen, slik at det kan være nødvendig med tilleggsundersøkelser eller røntgenundersøkelser.

Selv om din behandler ikke kan påvise noe galt, vil det være fordelaktig med et behandlingsopplegg, og da i første omgang for å trene opp svekket mukulatur. Det er viktig å huske på at muskulatur svekkes raskt etter en skade, fordi mange blir inaktive da aktivitet ofte gir mye smerte. Inaktivitet gjør derfor oftest bare vondt verre. 

Kontakt oss i dag så hjelper vi deg med råd og veiledning i forbindelse med behandling.