Enkle råd ved skade

Bilde av j0422389

Melding

Det er viktig at skaden umiddelbart meldes til ansvarlig på arbeidsplassen.  Gi da beskjed om at skaden skal meldes arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap, NAV trygd og arbeidstilsynet og sørg for å få en oversikt over dine rettigheter. Husk på å få kopi av de respektive skademeldingene.

Dersom arbeidsgiver ikke sender skademelding, må du selv sørge for at dette blir gjort. Norges Yrkesskadesenter vil kunne hjelpe deg med å melde skaden.

 

Øvrige forsikringer

Undersøk dekningsomfanget under egne og arbeidsgivers forsikringer. Dersom du har ulykkes- eller uførekapitalforsikringer må du huske at yrkesskaden også må meldes under disse forsikringene.
 
 

                Legekontakt

Bilde av j0434750Kontakt lege så snart som mulig etter yrkesskaden og vær nøye med å holde legen oppdatert. Sørg for at det fremgår av journalen din at plagene skyldes yrkesskaden. Er du senere i kontakt med lege av andre årsaker enn yrkesskaden, bør du oppdatere legen i yrkesskadesaken og se til at informasjonen journalføres.
 
 

Foreldelsesfrister

Krav på erstatning etter personskade foreldes tre år etter den dagen den skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Oversittes foreldelsesfristene kan erstatningen falle bort. Ved å kontakte Norges Yrkesskadesenter vil vi påse at yrkesskadesaken din ikke foreldes.
 
 

Juridisk bistand

Ved varig skade har du krav på erstatning enten skaden skyldes en arbeidsulykke eller den skyldes en Bilde av Lovsamling Imgs.noyrkessykdom. Det anbefales at du så snart som mulig etter en skade tar kontakt med Norges Yrkesskadesenter og ber om å få en gjennomgang av din sak og eventuelt juridisk bistand fra advokat med spesiell kompetanse innen yrkesskadesaker.

En gjennomgang av din skadesak vil ikke koste deg noe og i de fleste tilfeller vil videre juridisk bistand bli dekket av forsikringsselskapet.