Yrkesskader

Bilde av Foto Laila Røberg, Imgs.no

Hvert år inntreffer mange tusen yrkesskader, alt fra fallulykker på jobb til trafikkulykker, slagskader, kuttskader, brannskader etc.  De fleste skadene oppstår akutt ved en ulykkeshendelse, men yrkesskader kan også oppstå over tid, f. eks ved uheldig eksponering for giftstoffer, visse vibrasjonsskader mm, utgjør også en del av de skader/sykdommer som er oppstått under arbeidet. Psykisk mobbing på arbeidsplassen er dessverre heller ikke en ukjent problemstiling.


Forskrift om yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade finnes her.

Norges Yrkesskadesenter samarbeider med behandlingssentre med 

spesialkompetanse, slik at behandlingen av din yrkesskade kan tilpasses individuelt.
Vår målsetting er at du skal bli frisk!

 

Bilde av j0422200Etter en skade

Mange som har vært utsatt for en arbeidsulykke opplever at hverdagen
forandres drastisk. Man skal forholde seg til en helt ny situasjon der
smertene og plagene etter yrkesskaden blir hovedfokus.
 

Forpliktelsene hoper seg lett opp, og man havner i en dårlig sirkel med smerter,
bekymringer over fremtiden og økonomien, forventninger og press fra arbeidsgiver og familie. 

Mange opplever at primærlegen ikke har tilstrekkelig
kompetanse med tanke på å rekvirere riktig behandling av en yrkesskade, og en del pasienter føler at den allmenn- praktiserende legen delvis resignerer fordi bedringen avtar eller uteblir helt.

 

En rekke instanser "papirjungelen"

Etter en skade føles hverdagen tung og man må i tillegg forholde seg til Bilde av j0422442
en rekke nye instanser. 

Arbeidsgiver skal riktignok melde fra både til yrkesskadeforsikringsselskapet
og NAV trygd om yrkesskaden, men som yrkesskadet må du selv sørge for
oppfølging av saken overfor yrkesskadeforsikringsselskapet og NAV.
Dette er tidkrevende og til tider frustrerende!

Videre må du som yrkesskadet sørge for å melde fra til eventuelle andre forsikringsselskap i tide.
I motsatt fall kan du miste rett til erstatning for yrkesskaden.

 

Forholdet til arbeidsgiver

Mange opplever også at arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig grad legger arbeidsforholdene
til rette, til tross for plikt til dette, og situasjonen kan fort bli langvarig sykemelding,
oppsigelse, attføring eller uførepensjon.

 

Bilde av paragrafNorges Yrkesskadesenter tilbyr advokatbistand med

spesialkompetanse innen personskade, trygderett og arbeidsrett
slik at du selv skal slippe å beregne og forfølge dine krav mot
nevnte instanser.

Advokaten kan bistå med   
- å melde skade og bidra til fremdrift i saken
- å utforme og fremme krav, herunder krav om dekning av løpende tap
- råd og veiledning ved valg av uavhengig medisinsk sakkyndig
- hjelp i forbindelse med trygdesaken

Forsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter
forbundet med en yrkesskade.
Du er velkommen til å ta kontakt med Norges Yrkesskadesenter, så hjelper
vi deg videre i arbeidet med å få en bedre og sikrere fremtid.